Informàtica

Aquest apartat es crea amb el propòsit de donar les eines necessaries i aclariments que puguin sorgir a nivell informàtic del COMLL.

  • CERTIFICAT DIGITAL

    ​Per poder utilitzar el certificat digital expedit per l'Entitat de Certificació de l'OMC des d'un PC necessita instal·lar el middleware que li permetrà utilitzar el seu certificat digital. Depenent del sistema operatiu de què disposi el PC han de seleccionar uns enllaços de descàrrega o d'altres. Si voleu gestionar el certificat de la seva targeta expedida per l'Entitat de Certificació de l'OMC pot instal·lar-se el Programa de Gestió de la Targeta que li permetrà canviar les seves credencials d'accés a la targeta entre altres operacions. Es recomana encaridament la instal·lació tant del middleware com del programa de gestió de la targeta per a l'òptima utilització de la mateixa.

  • PÀGINA WEB

    Per poder gestionar la part privada de la web així com el correu electrònic del COMLL, us passem procediments i rutines per:

  • SERVIDOR DE CORREU