Medicina Privada

Apreciats companys,

Des de els l’OMC i els propis col·legis professionals de metges s’ha engegat una iniciativa que pretén fer un recull de les dificultats amb les que ens troben els professionals amb exercici privat , tant per compte propi com per compte aliè , en relació als socis comercials en el mercat de l’assistència sanitària de lliure elecció.

Aquesta iniciativa correspon a un estudi que incorpora tres fases que, de forma resumida son:

Fase I: Anàlisi de possibles incompliments com:

  1. Pràctiques problemàtiques comercials o d’altres tipus.
  2. Identificació de pràctiques susceptibles de constituir infracció de la normativa vigent en matèria de defensa de la Competència.
  3. Portar a terme una avaluació jurídica de la compatibilitat de les pràctiques identificades com potencialment incompatibles amb la normativa vigent de defensa de la competència i competència deslleial.
  4. Elaboració d’un informe de conclusions.

Fase II: Disseny de solucions jurídiques

Prenent com a base el treball realitzat en la fase I, es farà una proposta d’accions que tindrà com objectiu posar fi a les pràctiques denunciades , impulsar un canvi normatiu, reforçar els

interessos dels professionals d’exercici lliure, tant per compte propi com per comte aliè, i obtenir una compensació per els prejudicis causats

Fase III: Execució de les solucions jurídiques identificades desprès d’haver presentat la denuncia pertinent davant l’autoritat competent tant a nivell nacional com autonòmic .

Per poder portar a terme la Fase I de l’estudi descrit , es necessari que ens feu arribar totes les aportacions que considereu oportunes al respecte del tema plantejat a fi de poder-les avaluar i procedir a les Fases II i III .

Podeu adreçar els vostres comentaris, queixes i aportacions al propi col·legi a l’adreça  comll@comll.cat des d’on les farem arribar al gabinet jurídic contractat per l’OMC LegalPyme.es

Qualsevol dubte o qüestió no dubteu en posar-vos en contacte amb la vocal de medicina privada del col·legi Dra. M Puigdevall mitjançant el mateix correu electrònic comll@comll.cat