Ofertes treball COMLL

En aquest apartat es publiquen les ofertes rebudes per diversos mitjans al Col·legi i que es transcriuen, es reprodueixen fidelment o se'n fa un resum d'acord amb la documentació tramesa per l'anunciant.
El COMLL declina qualsevol responsabilitat en quan al contingut de les ofertes.

Pàgines

Oficina de Promoció d'ofertes de treball mèdiques

Plataforma que la Fundació Patronato de huérfanos y Protección Social (Organización Médica Colegial) posa a disposició per a cercar informació sobre ofertes de treball tan a nivell nacional com internacional així como totes aquelles dades d'interès relacionades amb l'exercici a l'estranger.

patronato.png