Estructura de govern

Junta de govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector del Col·legi de Metges. D’acord amb els Estatuts Col·legials la seva composició és president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i cinc vocal.

L’actual Junta de Govern va resultar escollida a les eleccions d’octubre de 2015.

Les persones que desenvolupen aquests càrrecs són:

  • President: Dr. Ramon Mur Garcés
  • Vicepresident/a: Dra. Margarita Puigdevall Ruestes
  • Secretari/a: Dra. Maria Irigoyen Otiñano
  • Vicesecretari/a: Dr. Carlos Querol Vela
  • Tresorer/a: Dr. Ivan Aguirregoicoa Olabarrieta
  • Vocal 1r.: Dra. Nadia Abdul-Ghani Martínez
  • Vocal 2n.: Dr. Francisco Purroy Garcia
  • Vocal 3r.: Dra. Maria Neus Pociello Almiñana
  • Vocal 4r.: Dr. Íñigo Lorente Doria
  • Vocal 5è: Dra. Laura Melé Olivé
junta.jpg

 

Components