XVI PREMI A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT SANITARI

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida convoca la XV edició del Premi a la Solidaritat en l’Àmbit Sanitari.

Objectiu:

  1. L’objectiu del Premi és donar un reconeixement als a/les col·legiats/des que desenvolupin una tasca altruista en el marc de les ONG i associacions sense ànim de lucre així com dels seus voluntaris que, de forma professional, treballen per garantir el dret a la salut de la població.
  2. Amb la dotació econòmica del premi, el Col·legi Oficial de Metges de Lleida contribuirà al finançament del projecte que l’entitat ha presentat a concurs.

Candidats:

Les ONG o associacions sense ànim de lucre que comptin amb algun dels/de les nostres col·legiats/des entre els seus membres. També podran presentar propostes els col·legiats/des per a aquest tipus entitats, sense que en siguin membres, amb el coneixement previ de les mateixes.

Cal presentar una memòria del projecte que es durà a terme per poder ser estudiada pel jurat.

Presentació de candidatures:

Les candidatures hauran de presentar-se a la Secretaria del COMLL (Rambla d’Aragó 14 pral. – 25002 Lleida) i en elles es farà constar: el nom, l’adreça, els objectius i els antecedents de la ONG o associació, el nom del/de la col·legiat/da associat/da i la memòria del projecte.

Termini de presentació:  29 de desembre de 2017 (divendres), a les 14,00  hores

Selecció de candidatures:

La Junta de Govern del Col·legi es constituirà en jurat, estudiarà les propostes presentades i les valorarà. Es tindrà en compte el caràcter sanitari de la tasca o assistència de les ONG i associacions presentades i la seva implantació social.

El jurat actuarà col·legiadament i emetrà el seu veredicte al respecte, que en tot cas serà per majoria dels vots.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Dotació del Premi:

El jurat atorgarà un premi (que podrà ésser compartit) per valor de 6.000 euros a la candidatura guanyadora.

El premi no es podrà declarar desert.

L’acceptació del premi implica el compromís ineludible de destinar-lo totalment al finançament dels treballs solidaris de la ONG / associació premiada i a redactar un informe, en el termini d’un any des de la seva concessió, sobre l’aplicació del premi al projecte.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, octubre de 2017

Adjunt: