Seccions col·legials

Les seccions col·legials són òrgans interns de participació del COMLL que reuneixen  col·legiats amb característiques comunes, que debaten, proposen i defensen aspectes específics de la problemàtica professional comuna, en el marc de la normativa professional, i assessoren la Junta de Govern, quan així ho sol·licita.