Jornada Nous reptes/solucions compartides: aplicant el PINSAP en l’àmbit territoral

JORNADA                                                                 

Nous reptes/solucions compartides: aplicant el PINSAP en l’àmbit territorial

  

cid:image008.png@01D32306.B019C090

 

Com es va anunciar el mes passat, el dimarts 28 de novembre tindrà lloc la jornada Nous reptes/solucions compartides: aplicant el PINSAP en l’àmbit territoral, a l’auditori AXA de L’Illa Diagonal a Barcelona.

 

L’objectiu de la jornada és presentar i compartir les experiències de treball intersectorial i transversal que s’estan portant a terme a Catalunya en el context del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i també, de manera més àmplia, les activitats que, amb visió comunitària, aborden els determinants de la salut de la població. Una part important de la jornada es centrarà a presentar el treball que desenvolupen en l’àmbit regional les comissions tècniques dels consells territorials consultius i de coordinació  —que es varen constituir al mes de febrer— i que han de permetre la implementació d’accions i d’intervencions alineades amb el gran eix de “La Salut a Totes les Polítiques (SaTP)” en l’àmbit territorial, amb la participació no només dels diversos graus de l’administració, sinó també del món acadèmic i professional i de la societat civil amb les entitats i les associacions del tercer sector. La jornada preveu també la participació d’una persona experta en aquest camp i obrir un espai important per a la presentació de comunicacions científiques en format pòster o cartell.

 

Us enviem el programa preliminar [PDF adjunt] de la jornada que anirem actualitzant en les properes setmanes i us convidem a inscriure-us-hi utilitzant aquest formulari d’inscripció. L’assignació de places es farà per ordre d’inscripció fins a completar l’aforament de l’auditori.

 

En la jornada hi ha la possibilitat de presentar pòsters o cartells sobre les vostres experiències i estudis. Si voleu presentar un pòster teniu temps fins el 16 d’octubre per enviar el resum mitjançant l’enllaç al formulari per a resums. El resum ha de tenir un màxim de 300 paraules i ha de contenir els apartats següents:

 

  •        Introducció
  •        Objectius
  •        Metodologia
  •        Resultats
  •        Conclusions

 

El Comitè organitzador farà una valoració dels resums en relació amb els criteris de qualitat metodològica, que siguin projectes innovadors i que es puguin aplicar en altres entorns, i la presentació de resultats, entre d’altres. Es comunicarà la decisió als autors abans del final del mes d’octubre.

 

Us avancem que el termini per enviar el pòster una vegada acceptat serà el 17 de novembre de 2017 i es donaran les indicacions precises per a la seva elaboració. El pòster s’haurà de presentar en format electrònic (PDF/PPTX) i la mateixa organització s’encarregarà d’imprimir-los i col·locar-los en els espais previstos. Almenys un dels autors del pòster haurà d’estar inscrit a la jornada. Es lliurarà un certificat a tots els autors i els tres millors cartells, a criteri del Comitè organitzador, rebran un reconeixement.

 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’equip tècnic de la jornada (telèfon: 93 551 37 55; correu electrònic: gemma.segalas@gencat.cat)

Adjunt: