"Eleccions al càrrec de Vicepresident 1r del Consejo General de Colegios de Médicos de España"

"Eleccions al càrrec de Vicepresident 1r del Consejo General de Colegios de Médicos de España". A les eleccions convocades el 22 de març de 2017 al càrrec de Vicepresident 1r i que s'han celebrat el dia 25 d'abril de 2017, a l'haver-se presentat una sola candidatura, tal i com contemplen els estatuts, ha estat proclamat l'únic candidat presentat, el Dr. D. Tomàs Cobo Castro ". La Junta del Col·legi de Metges de Lleida li manifesta la seva felicitació.