ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL.

Renovació de la pòlissa pels propers 4 anys

El Col·legi de Metges de Lleida ha renovat la pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional amb la companya francesa SHAM per un període de quatre anys, prorrogables a sis, i que va entrar en vigor el passat 1 de juliol. Fins el 30 de juny la pòlissa era gestionada per Zurich, que s’ha retirat d’aquest ram.

Aquesta contractació es fa de manera coordinada i conjunta pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Servei Català de la Salut mitjançant concurs públic. Amb aquesta adjudicació es dóna estabilitat i seguretat jurídica als metges en la seva pràctica professional a partir d’un model propi de cobertura i gestió que ha estat capdavanter a Europa.

SHAM (Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles) és una mútua d’assegurances fundada l’any 1927, amb seu a Lyon (França), especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, amb 890 empleats i un volum de primes a l’exercici 2016 de 752 milions d’euros. És la primera asseguradora de Responsabilitat Civil Mèdica a França, amb una quota de mercat del 50%, amb més del 60% dels professionals del sector sanitari, un 70% dels establiments públics i un 30% dels privats, i amb una sòlida i consolidada posició en el sector.

Lleida, novembre de 2017